• Opis
 • Zastosowanie
 • Specyfikacja
 • Zapytanie

Budowa

Standardowy ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków BIOFLOW zawiera:

I. Część mechaniczną:

 • kratę i piaskownik lub sito-piaskownik z płukaniem i odwadnianiem skratek, piasku.

II. Część biologiczną:

 • komorę beztlenową i predenitryfikacji lub selektor,
 • komorę nitryfikacji,
 • komorę denitryfikacji,
 • filtry piaskowo-żwirowe lub stanowisko lamp UV (opcjonalnie).

III. Część osadową:

 • osadnik końcowy,
 • komorę stabilizacji tlenowej osadu,
 • prasę osadową.

bioflow

 

Typoszereg oczyszczalni BIOFLOW zbudowany jest z prefabrykowanych żelbetowych zbiorników Ecol-Unicon, co gwarantuje szybki montaż i trwałą konstrukcję obiektu.

Działanie

Doprowadzane do oczyszczalni ścieki surowe kierowane są do kompletnego urządzenia mechanicznego oczyszczania wstępnego, wyposażonego w sito spiralne lub kratę gęstą z prasą skratek oraz napowietrzany piaskownik podłużny z komorą tłuszczową. Skratki i piasek wywożone są na składowisko. Natomiast mechanicznie oczyszczone ścieki przepływają do komory rozdziału reaktora biologicznego. Proces biologiczny rozpoczyna się w komorze beztlenowej. Stamtąd mieszanina ścieków i osadów przepływa do komory denitryfikacji, w której następuje redukcja azotu cząsteczkowego. Następnie ścieki i osad czynny przepływają do komory nitryfikacji. Odpływ z komory nitryfikacji kierowany jest do osadnika końcowego.

Przepływ ścieków i osadów przez wszystkie komory reaktora następuje grawitacyjnie. Jedynie recyrkulacja oraz odprowadzanie osadu nadmiernego są wymuszane mechanicznie. Osad oddzielony w osadniku końcowym zawracany jest do części biologicznej. Natomiast osad ustabilizowany, po mechanicznym odwodnieniu i higienizacji wapnem, jest magazynowany i wywożony, np. do wykorzystania przyrodniczego.

Efekty

Doświadczenia eksploatacyjne oczyszczalni ścieków BIOFLOW pracujących w technologii osadu zintegrowanego, głębokiego oczyszczania ścieków przez mineralizację substancji organicznych, amonizację, nitryfikację i denitryfikację oraz defosfatację wg schematu Bardenpho z modyfikacją Bernarda pokazują, że przeciętne wartości poszczególnych wskaźników na odpływie kształtują się znacznie poniżej wartości wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. poz. 1800 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

image2 image1

ROczyszczalnie ścieków Ecol-Unicon BIOFLOW

Zastosowanie

 • Małe i średnie miejscowości
 • Małe i średnie miasta

 

Obsługa i eksploatacja

Praca oczyszczalni jest całkowicie zautomatyzowana i kontrolowana dzięki zastosowaniu monitoringu BUMERANG. Eksploatacja ogranicza się do nadzoru nad przebiegiem procesu biologicznego oczyszczania ścieków oraz okresowych przeglądów urządzeń. Dostęp do urządzeń nie wymaga opróżniania komór ani przerywania pracy oczyszczalni.

 

Tab. 1. Parametry technologiczne oczyszczalni BIOFLOW

Wielkość RLM Dopuszczalny ładunek ścieków Przepustowość Wielkość
BZT5 ChZT Zog Nog Pog

Przepływ maksymalny godzinowy

Qhmax

Przepływ średnio-dobowy

Qśr

Pojemość komór
KN i KD
Pojemność komór
KB i KPD
Powierzchnia osadnika Pojemność komory KST
[m3] [kg O2/d] [kg O2/d] [kg/d] [kg N/d] [kg P/d] [m3/h] [m3/d] m3 m3 m2 m3
200 2 500 150 300 175 30 4,5 20 200 595 31 50 66
400 5 000 300 600 350 60 9 40 400 1364 63 57 132
600 7 500 450 900 525 90 13,5 60 600 2048 94 86 198
800 10 000 600 1200 700 120 18 80 800 2728 125 114 264
1000 12 500 750 1500 875 150 22,5 100 1000 3412 156 143 330
1200 15 000 900 1800 1050 180 27 120 1200 4092 188 171 396
1400 17 500 1050 2100 1225 210 31,5 140 1400 4772 219 200 462
1600 20 000 1200 2400 1400 240 36 160 1600 5036 250 229 484
1800 22 500 1350 2700 1575 270 40,5 180 1800 6140 281 257 594
2000 25 000 1500 3000 1750 300 45 200 2000 6820 313 286 660

Istnieje możliwość dostosowania wielkości oczyszczalni do indywidualnych potrzeb użytkowników.