• Opis
 • Zastosowanie
 • Do pobrania
 • Zapytanie

Wielofunkcyjne układy do zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych (HYDROZONE) to zaawansowane technologicznie i optymalne ekonomicznie rozwiązania retencjonowania, podczyszczania i wykorzystania wód opadowych.

schemat

 

Główne zalety zbiorników retencyjnych HYDROZONE:

 • modułowa budowa, co umożliwia dostosowanie rozwiązania do rzeczywistych potrzeb i problemów
 • funkcja podczyszczająca (układ osadnik EOW i separator lamelowy ESL) zawarta w tym samym zbiorniku
 • kontrolowane odprowadzanie wód do odbiornika poprzez zastosowanie regulatora przepływu
 • możliwość zagospodarowania terenu nad zbiornikiem – wg potrzeb (cele rekreacyjne lub użytkowe)
 • niskie koszty eksploatacji i utrzymania
 • aprobaty techniczne ITB oraz IBDiM.

Rodzaje zbiorników retencyjnych HYDROZONE:

HYDROZONE zbiorniki odparowujące
RYS.1 Przekroj zbiornika odparowujacego

HYDROZONE zbiorniki retencyjne podczyszczająco-rozsączające

RYS.2 Przekroj zbiornika retencyjnego podczyszczajacego i rozsaczajacego

 

HYDROZONE zbiorniki retencyjne podczyszczające z kontrolowanym odprowadzeniem do odbiornika

Przekrój zbiornika podczyszczającego z kontrolowanym odprowadzeniem do odbiornika
Przekrój zbiornika podczyszczającego z kontrolowanym odprowadzeniem do odbiornika

 

HYDROZONE zbiorniki retencyjne podczyszczające, wykorzystujące wodę do celów komunalnych tj. mycie ulic, płukanie kanałów

RYS.4b Przekroje zbiornikow podczyszczajacych umozliwiajacych wykorzystanie wody do roznych celow komunalnych 

HYDROZONE zbiorniki retencyjne podczyszczające wykorzystujące wodę do celów przeciwpożarowych

Przekroje zbiorników podczyszczających umożliwiających wykorzystanie wody do różnych celów komunalnych
Przekroje zbiorników podczyszczających umożliwiających wykorzystanie wody do różnych celów komunalnych

 

HYDROZONE Zbiorniki retencyjne podczyszczające wykorzystujące wodę do nawadniania terenów zielonych

Przekroje zbiornika podczyszczającego z wykorzystaniem wody do podlewania roślin
Przekroje zbiornika podczyszczającego z wykorzystaniem wody do podlewania roślin

 

HYDROZONE Zbiorniki retencyjne z podczyszczalnią hydrofitową i zbiornikiem magazynującym wodę do celów komunalnych

image7

 

 

Dynamiczny rozwój miast i szybki przyrost powierzchni uszczelnionych wyraźnie zwiększyło strumień spływów powierzchniowych. W efekcie zmian klimatycznych obserwujemy fale bardzo intensywnych opadów, po których następuje długotrwała susza, dlatego konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań.

Zbiorniki HYDROZONE stosuje się do w celu:

 • zwiększenie retencji wód opadowych – szacuje się, że ilość zatrzymywanych wód opadowych w miejscu ich powstawania jest niższa niż 10%,
 • zwiększaniu infiltracji wód opadowych– zapobieganie wysuszaniu gruntu,
 • bezpieczne odprowadzanie nadmiaru wód opadowych z centrów miast – zapobieganie powodzi,
 • wykorzystanie wód deszczowych w miejscu ich powstawania.
 • ograniczenie strat materialnych spowodowanych suszami, podtopieniami, powodziami itp.
 • racjonalne gospodarowanie zasobami wody pitnej
 • ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych
 • ograniczenie przeciążenia hydraulicznego sieci i obiektów kanalizacyjnych
 • poprawa bioróżnorodności na terenie miast i tworzenie korytarzy ekologicznych
 • podniesienie świadomości społecznej mieszkańców

Korzyści wynikające z zastosowania HYDROZONE:

 • wykorzystanie zgromadzonej wody
 • zatrzymanie wody w miejscu jej powstawania według wytycznych prawnych i ekologicznych
 • zabezpieczenie przed powodzią – przetrzymanie pierwszej fali spływu
 • poprawa walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
 • stosowanie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych
 • zatrzymanie wody w miejscu jej powstawania według wytycznych prawnych i ekologicznych
 • wykorzystanie zmagazynowanej wody do różnych celów, np. komunalnych, p.poż, retencyjnych.
Dobór zbiornika

Zobacz opis i wyposażenie zbiornika

Zbiornik wody pitnej

Zbiornik posiadający atest PZH, służący do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Wyposażenie
 • 2x komin złazowy
 • 2x wentylowany właz żeliwny klasy D400 wg PN-EN 124
 • 2x drabinka złazowa ze stali nierdzewnej z oznakowaniem CE
 • systemowe przejścia szczelne na rury wlotowe/wylotowe


Schemat zastosowania studni Pobierz

Uwagi

Inwestycja

Dane kontaktowe

Więcej danych firmy


Więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 z późn. zm.).

Więcej
Wyrażam zgodę na używanie przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Więcej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ecol-Unicon Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.).