10 sierpnia 2020

Dnia 28 lipca otrzymaliśmy atest higieniczny wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  Państwowy Zakład Higieny na podziemne, częściowo zagłębione i naziemne zbiorniki z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, o poj. 0,7-10.000 m3; okrągłe Dwew=1000-3000 mm oraz modułowe Dw=2000-8000 mm, z uszczelnieniem butylowym/ elastomerowym/ poliuretanowym.
 
Posiadany atest higieniczny NIZP-PZH B-BK-60210-1125/20 (ważny do 28/07/2023) dopuszcza  stosowanie zbiorników w kontakcie z wodą pitną bez konieczności stosowania dodatkowych powłok. Zbiornik przeznaczony może być również do magazynowania wody przeznaczonej do celów ppoż, wody technologicznej, wody opadowej oraz gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych, technologicznych, deszczowych, przemysłowych i pochodzenia zwierzęcego.
 
Atest dostępny tutaj