20 czerwca 2017

W dniach 22-23 czerwca w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy odbędzie się konferencja Bydgoska Retencja +2050, której jesteśmy partnerem. Przedmiotem referatów i dyskusji będzie strategia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju miast w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych, w tym prognozowanych zmian warunków opadowych. Dyskutowane zagadnienia, sformalizowane w nowej ustawie Prawo Wodne, stanowią globalne wyzwanie współczesnego świata. Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną tez praktyczne rozwiązania techniczne dotyczące oczyszczania, retencjonowania lub wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych, a także narzędzia umożliwiające realizację projektu, takie jak: systemy pomiarowe, sterownicze oraz zastosowanie aplikacji komputerowych. Więcej na stronie: http://bydgoska.retencja.pl