25 października 2013

W ramach budowy Galerii Metropolia w Gdańsku Wrzeszczu modernizacji ulega układ hydrotechniczny węzła wodnego Kuźniczki.  W podziemnej kondygnacji centrum handlowego zaprojektowano żelbetowy zbiornik retencyjny, zapewniający bezpieczeństwo przepływu w stanach wezbraniowych oraz możliwość retencji  ponad 14 tysięcy m3 wód deszczowych ze zlewni potoku Strzyży. W ramach inwestycji zaplanowano  budowę pięciu komór, w tym komorę rozdziału oraz przebudowę istniejących kanałów.

Główne prace budowalne prowadzone są przez przedsiębiorstwo budowlane „PB Górski”.

Ecol-Unicon wyposaża węzeł w urządzenia regulacyjne, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz jest odpowiedzialny za projekt szaf zasilająco-sterowniczych i ich wykonanie.

Zbiornik z założenia w większej części ma być opróżniany grawitacyjne, jedna trzecia jego pojemności będzie odprowadzana ciśnieniowo przez pompownię produkcji Ecol-Unicon.

Cały system, w ramach którego zastosowane zostaną urządzenia pozwoli zmniejszyć ryzyko podtopień dolnego Wrzeszcza podczas występowania intensywnych opadów.