18 lipca 2017

6 lipca 2017 roku w Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbył się II Dzień Eksploatatora dla włodarzy okolicznych gmin, którego organizatorem był Ecol-Unicon Sp. z o.o. Współgospodarzem wydarzenia był Wójt Gminy Cedry Wielkie pan Janusz Goliński. Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania najważniejszych działań eksploatacyjnych sieci wod-kan przez Ecol-Unicon w gminach Cedry Wielkie i Suchy Dąb przedstawienia wyników realizacji oraz planów na kolejne lata. Andrzej Osiński ekspert Izby Gospodarczej Wodociągi Polski scharakteryzował nowe wyzwania, które stoją przed samorządami w związku z planowanym nowym Prawem Wodnym. Podkreślił jak ważne w kontekście zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków wprowadzenia ustawy są korzyści wynikające z konsolidacji sektora oraz  zbiorczej eksploatacji i wspólnych działań. Dr  inż. Wiesław Butajło przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poruszył problemy w temacie gospodarki osadowej oczyszczalni oraz omówił możliwości finansowania dla gmin. Wśród obecnych gości znaleźli się m.in. członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciel Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.