18 października 2019

18 października w hotelu Zatoka w Gdańsku odbył się III Dzień Eksploatatora organizowany przez Ecol-Eksploatacja.

Spotkanie rozpoczęło się od poruszenia tematu eksploatacji w gminach, gospodarki osadowej oraz problemów wód opadowych w kontekście opłat za wody deszczowe i eksploatacji sieci. Zaprezentowana została również aplikacja GIShub służąca do zarządzania systemem. 

W drugim bloku omówione zostały zmiany legislacyjne w zakresie wod-kan, procedury kryzysowe (reakcja na awarie i efekty zmiany klimatu) oraz specyfika eksploatacji gmin okołometropolitarnych. 

Blok trzeci skupiał się na części praktycznej eksploatacji gmin. Omówione zostały m.in. sposoby radzenia sobie z stratami wody w sieci wodociągowej, czy optymalizacja zużycia energii i jej udział w taryfach. 

Na zakończenie odbyła się demonstracja Edukacyjnego Parku Wodnego HYDROFUN w siedzibie firmy. 

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć: