21 marca 2017

Efektywnie działające systemy deszczowe, to dziś wyzwanie dla wielu miast i gmin. Liczne powodzie i podtopienia ostatnich latach, pokazały, że to obszar wciąż bardzo zaniedbany, zarówno pod względem infrastrukturalnym jak i zarządczym i informacyjnym. Celem projektu, realizowanego przez firmę Ecol-Unicon we współpracy z Miastem Sopot, jest  wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania i monitoringu systemów wód deszczowych zgodnych z ideą Smart City. System pozwoli na diagnozowanie przyczyn nieprawidłowości, będzie narzędziem prewencyjnym dla służb miejskich odpowiedzialnych za systemy deszczowe oraz pozwoli na efektywne wykorzystanie zretencjonowanej wody. Obiektem wytypowanym do wdrożenia pilotażowego jest zlewnia Potoku Kuźniczego w Sopocie. W pierwszym etapie projektu zlewnia została opomiarowana – zainstalowano sondy poziomu wód oraz przepływomierze.  Dodatkowo,  w pobliżu zlewni zainstalowany został deszczomierz, który ma być źródłem informacji o rzeczywistych opadach w rejonie zlewni. Aby efektywnie zarządzać systemem i zgromadzoną wodą, oprogramowanie będzie czerpało dane dot. prognozy pogody z 2 źródeł, analizując poprawność ich prognoz względem faktycznych warunków pogodowych dla zlewni. Pierwszy etap projektu pozwoli na zebranie rzeczywistych danych do wykonania modelu hydrodynamicznego dla monitorowanej zlewni. Pozwoli to też na  określenie możliwości optymalizacji pracy zlewni i poprawy jej funkcjonowania.