21 sierpnia 2017

System wentylacji, odpylania i odoryzacji realizowany dla Hali Sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie  (ZUOS Tczew) jest pierwszym takim systemem w Polsce, a nawet prawdopodobnie w Europie. Wszystko zaczęło się od badań prowadzonych wspólnie z Wydziałem Toksykologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Analizy składu powietrza odbywały się w Hali Sortowni jak również na jej dachu, w specjalnie skonstruowanym do tych celów modelu badawczym. Badania te, oprócz dokładnego określenia związków chemicznych zawartych w powietrzu, miały za zadanie pozwolić na dobranie najskuteczniejszej mieszaniny węgla aktywnego jaka zostanie użyta do fazy odoryzacji. Podpisanie umowy o Partnerstwie Innowacyjnym z ZUOS Tczew nastąpiło 7 kwietnia 2017 roku. Wtedy właśnie rozpoczęła się druga faza projektu czyli montaż urządzeń. Koncepcja przygotowana przez dr inż. Andrzeja Staniszewskiego zakładała montaż 3 niezależnych systemów, z których każdy składał się z systemu wentylacji, odpylania i dezodoryzacji. Montaż zakończył się odbiorami oraz rozruchem urządzeń, który nastąpił 19 lipca. W tym samym dniu wykonano również badania tzw. zerowe wspólnie z GUMed. Projekt wszedł w ostatnią fazę, która skupi się na badaniach umożliwiających stworzenie instrukcji optymalnego zarządzania złożem węgla aktywnego w warunkach nie modelowych Ecol-Unicon, jako Generalny Wykonawca Inwestycji, do współpracy zaangażował partnerów: firmę SCROL, która realizowała montaż urządzeń oraz spółkę BIOPRO odpowiadającą  za realizację badań. Więcej na temat zastosowanej technologii przeczytać można tutaj.