9 stycznia 2017

Ecol-Unicon w partnerstwie z firmą WEMA podpisał w dniu 30.12.2016 umowę na obsługę i eksploatację  systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Cedry Wielkie. Umowa podpisana została na okres 3 lat. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.: dostawę wody oraz odbiór ścieków od klientów indywidualnych i instytucjonalnych na terenie Gminy; bieżącą konserwację, utrzymanie, usuwanie awarii i remonty sieci, ujęć wody, pompowni ścieków i oczyszczalni, utworzenie na terenie gminy Punktu Obsługi Klienta, kompleksową obsługę mieszkańców i klientów instytucjonalnych na terenie Gminy oraz zapewnienie całodobowego Pogotowia Technicznego. Firma gwarantuje również doradztwo techniczne w zakresie efektywnego rozwoju systemów wodno-kanalizacyjnych. To kolejna Gmina, sąsiadująca z eksploatowaną już przez nas gminą Suchy Dąb, która powierzyła nam eksploatację swojego systemu wodno-kanalizacyjnego. Zbiorcza eksploatacja systemu wod-kan sąsiednich gmin przyniesie wymierne korzyści wszystkim partnerom – podkreśla Wojciech Falkowski, Prezes Zarządu Ecol-Unicon. Rozwój działalności w tym obszarze, to jeden z kluczowych punktów strategii spółki. Jestem przekonany, że ponad 20-letnie doświadczenie firmy w branży, wiedza i  kompetencje techniczne, to efektywna kompozycja wartości, które dostarczamy gminom, zlecającym nam eksploatację swoich sieci. Gmina Cedry Wielkie zdecydowała się powierzyć działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy podmiotowi, specjalizującemu się w profesjonalnym zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi  w trybie zgodnym z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. Bieżąca obsługa i eksploatacja realizowana jest na zasadach Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.