7 grudnia 2018

W Kątach Wrocławskich trwa remont sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Legionów i Sybiraków. W ramach wykonywanych prac Ecol-Unicon przeprowadza montaż zbiornika retencyjnego Hydrozone. Wybrana przez klienta wersja zbiornika - Clean, posiada specjalne moduły pozwalające na podczyszczenie wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem do środowiska.