6 maja 2021

Jedna oczyszczalnia

Trzy miejscowości

17 przepompowni

25,7 km sieci

100% troski o środowisko

 

  • Oczyszczalnia została oddana do użytku z końcem 2020 roku. Zapewnia możliwość odbioru ścieków z 400 przyłączy.
  • To największa inwestycja w ochronę środowiska w historii Gminy Trąbki Wielkie.
  • Wartość całej inwestycji wynosi ponad 24 mln. Gmina Trąbki Wielkie na ten cel pozyskała środki z funduszy unijnych w wysokości ponad 16 mln zł.

Szczegółu realizacji https://ecol-unicon.com/aktualnosc/realizacja/budowa-oczyszczalni-sciekow-sobowidzu/