Separatory – łatwy dobór za pomocą Kalkulatora Doboru Urządzeń Podczyszczających? 

DATA: 15.04.2021 r. godz. 10.00 - 11.30

PRELEGENT : dr inż. Szymon Mielczarek

TEMATYKA:

Może się wydawać, że w Polsce woda nie jest zjawiskiem rzadkim. Wiosenne i jesienne deszcze, roztopy, bogata sieć rzek i regiony pełne jezior mogą budować przekonanie, że zasoby wodne w naszym kraju są naprawdę duże. Tymczasem, jest wręcz odwrotnie. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na mieszkańca Polski przypada 1500 m³/rok. W Europie jest to średnio trzy razy tyle - 4560 m³/rok. Mimo tego, iż od wielu lat przepisy prawne narzucają ochronę środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami, to cały czas można zaobserwować problemy z prawidłowym doborem urządzeń podczyszczających wody opadowe i ścieki z zawiesin i substancji ropopochodnych.

NA WEBINARZE:

Zapraszamy Państwa na webinarium, podczas którego zaprezentujemy funkcje kalkulatora

i nasz ekspert Szymon Mielczarek omówi :

  • rodzaje urządzeń służących podczyszczaniu wód opadowych.
  • powiemy Ci na co zwracać uwagę przy ich doborze
  • przestudiujemy tematykę pod kątem przepisów prawnych, co ono mówi na temat separatorów. Czy są niezbędne ?
  • praktyczne porady, jak poradzić sobie z problemem doboru separatorów za pomocą Kalkulatora Doboru Urządzeń Podczyszczających
  • jakie funkcje i możliwości ma Kalkulator Doboru Urządzeń Podczyszczających i jak swobodnie się nim posługiwać ?

NAGRANIE

PREZENTACJA