Dobór pojemności zbiorników retencyjnych jest istotnym czynnikiem wpływającym na sprawność kanalizacji deszczowej. Podczas projektowania systemów odwodnienia, pojawia się wiele pytań i problemów. 

Przygotowany przez nas oraz udoskonalony Kalkulator Doboru Zbiornika Retencyjnego, to nowoczesne rozwiązanie dla projektanta systemów odwodnieniowych. Kalkulator doboru zbiornika retencyjnego ułatwia prace, minimalizują możliwość popełnienia błędu w obliczeniach oraz daje możliwości doboru dodatkowych funkcji zbiornika w celu wykorzystania wody opadowej na różne cele.

W czasie webinaru przejdziemy proces doboru zbiornika retencyjnego za pomocą kalkulatora dostępnego na platformie WaterFolder. 

Dodatkowo nasza ekspertka opowie o nowym rozwiązaniu zbiornika Hydrozone II. 

Układ HYDROZONE II stanowi integralne połączenie urządzeń podczyszczających (tj. separatora W substancji ropopochodnych oraz osadnika zawiesin) oraz zbiorników żelbetowych DZB – typ Clean.

W wersji BENEFIT zbiornik retencyjny wyposażony jest w dodatkowe moduły funkcyjne w celu wykorzystania wody opadowej.

 

>>> ZAPISZ SIĘ <<<