Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu Projektowanie na śniadanie

Nowe funkcjonalności i większy zakres doboru pompowni – zyskaj jeszcze więcej czasu korzystając z kalkulatora na WaterFolder

 

6 kwietnia (czwartek), godzina 10:00 – 11:30

 

Do niedawna pompownie wód deszczowych były rzadko realizowanymi inwestycjami. Projektowanie kanałów deszczowych odbywało się zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu, możliwie najkrótszą drogą do odbiornika. Z inżynierskiego punktu widzenia było to rozwiązaniem bardzo dobrym, jednak zmiany klimatu i coraz częściej występujące deszcze nawalne postawiły zupełnie nowe wyzwania i zweryfikowały stary model projektowania kanalizacji deszczowej. W obliczu tych wyzwań pompownie deszczowe stały się skuteczniejszym rozwiązaniem problemów związanych z przegłębianiem kolektorów w grawitacyjnych systemach kanalizacji deszczowej.

 

Na platformie WaterFolder kalkulator doboru pompowni od lat skutecznie wspiera projektantów w doborze odpowiedniej pompowni współpracującej ze zbiornikiem retencyjnym.

W odpowiedzi na potrzeby projektantów zmodernizowaliśmy nasz kalkulator wprowadzając nowy typoszereg zoptymalizowanych pompowni zwiększając zakres doboru aż do wydajności 420 l/s.

Projektanci zyskali nowe możliwości doboru pompowni na wody opadowe w pracy równoległej, co w przypadku dużych wydajności pozwala znacząco ograniczyć koszty inwestycji jak i eksploatacji obiektu. Dodaliśmy możliwość wprowadzenia informacji o poziomie wód gruntowych, która skutkuje weryfikacją stateczności na wypór oraz dobraniem odpowiedniego zabezpieczenia przeciwwyporowego korpusu pompowni.

 

Nowością jest również możliwość wybrania wyposażenia dodatkowego pompowni:

systemu monitoringu i zarządzania Bumerang Smart, który umożliwia zdalną kontrolę i zarządzanie pracą monitorowanych pompowni sanitarnych i deszczowych.

 

W przypadku pompowni deszczowych:

– bezobsługowego czujnika deszczu wykorzystującego technologię radarową, dane z deszczomierza mogą być uwzględniane w algorytmie sterowania pompownią.

 

W przypadku pompowni sanitarnych:

aktywnego neutralizatora odorów, który służy do eliminacji związków złowonnych i zmniejsza uciążliwość zapachową obiektu

stacji dozowania koagulantów, która służy do dostarczania ściśle określonych dawek koagulantów bezpośrednio do rurociągu tłocznego w celu zapobiegania pogorszenia jakości ścieków.

 

Podczas webinaru:

dowiesz się jakie są zasady doboru pompowni

poznasz pompownie Ecol-Unicon i różnice w pracy pompowni – równoległe i naprzemienne

ale przede wszystkim

zobaczysz w praktyce nowe możliwości kalkulatora doboru pompowni na platformie WaterFolder.