DATA: 28 kwietnia 2022, godzina 10:00 - 11:30

Prowadzący: Mariusz Cytowski, Dyrektor Techniczny Ecol-Unicon

Jeszcze kilka lat temu pompownie wód deszczowych były rzadko realizowanymi inwestycjami,  projektowanie kanałów deszczowych odbywało się w zasadzie zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu możliwie najkrótszą drogą do odbiornika, co z inżynierskiego punktu widzenia było rozwiązaniem bardzo dobrym. Jednak zmiany klimatu i coraz częściej występujące deszcze nawalne postawiły zupełnie nowe wyzwania i zweryfikowały stary model projektowania kanalizacji deszczowej. Stąd coraz częściej stosowane pompownie deszczowe. To skuteczne rozwiązanie problemów związanych z przegłębianiem kolektorów w grawitacyjnych systemach kanalizacji deszczowej. Sprawdzają się zwłaszcza w przypadku niekorzystnego ukształtowania terenu oraz trudnych warunków gruntowo-wodnych.

 

Podczas webinaru poruszymy zagadnienia:

  • Zasada doboru pompowni deszczowych;
  • Dobór pompowni przy współpracy ze zbiornikiem retencyjnym;
  • Praca pompowni: naprzemienna / równoległa – różnice, wpływ na układ pracy;
  • Regulacja odpływu wody ze zbiornika retencyjnego.

 

ZOBACZ NAGRANIE