Produkty zwiększające efektywność eksploatacji zbiornika retencyjnego

Ecol-Unicon, jako wyłączny partner w Polsce, oferuje rozwiązania niemieckiego producenta HST Systemtechnik specjalizującego się w rozwiązaniach zautomatyzowanych takich jak: 

  • urządzenia do regulacji przepływu w systemach kanalizacyjnych, 
  • systemy płuczące do zbiorników retencyjnych oraz dla kanalizacji ogólnospławnej oraz 
  • kraty dla przelewów kanalizacji ogólnospławnej. 

Technologia zdalnego sterowania i zarządzania urządzeniami zapewnia większą efektywność ich pracy przy jednoczesnym zwiększeniu efektu środowiskowego. 

NA WEBINARZE

  • omówione zostaną różne rozwiązania i zalety ich zastosowań w systemach wod-kan, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorników retencyjnych.