Tłocznie -  smart design - nowoczesne sposoby transportu ścieków

Tłocznie ścieków są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, przystosowanymi do wbudowania w sieć kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. Sprawdzają się w przypadku nierównomiernych lub niewielkich natężeń dopływu ścieków do urządzenia. Kompaktowa budowa pozwala ograniczyć miejsce zabudowy do minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnego dostępu do serwisowanych elementów urządzenia. Tłocznie, ze względu na brak uciążliwości odorowej, można lokalizować w pobliżu zabudowy mieszkalnej i obiektów użyteczności publicznej.

NA WEBINARZE:

  • Podczas warsztatów powiemy o rodzajach tłoczni wykorzystywanych w projektach.

  • Omówimy szczegółowo ich budowę oraz zasadę działania.

  • Ponadto, nasz ekspert zaprezentuję praktyczne porady, jak poradzić sobie z problemem doboru tłoczni ścieków.

  • Omówiony zostanie proces doborowy i zalety tłoczni

  • Zostaną omówione zrealizowane projekty, ich problematyka.