15 października 2013

Jeden z osiemnastu pokazów tłoczni ścieków ETS z systemem separacji zanieczyszczeń stałych realizowanych jesienią przez Ecol-Unicon odbył pod patronatem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na terenie Targów Kielce. Dzięki zaangażowaniu naszego Partnera, wiadomość o pokazie trafiła do szerszego grona odbiorców.

  IMG_3525  

Na stronie http://www.swk.piib.org.pl oprócz informacji o wydarzeniu, możliwe było również zgłaszanie swojego uczestnictwa w prezentacji przez podmioty zrzeszone w Izbie. Współpraca okazała się niezwykle owocna, a wydarzenie spotkało się z entuzjazmem ze strony zaproszonych gości.

Po części prezentacyjnej na zewnątrz hali wystawienniczej odbył się pokaz działającego urządzenia.