16 marca 2017

1 stycznia 2017 roku wraz z firma ZUK Wema Sp. z o.o. uruchomiliśmy Punkt Obsługi Klienta w Cedrach Wielkich. Na tę chwilę zakończyliśmy podpisywanie umów dotyczących dostaw wody i odbioru ścieków z większością mieszkańców. Aktualnie trwa inwentaryzacja obiektów wodno-kanalizacyjnych. W dwóch wytypowanych punktach zamontowaliśmy neutralizatory odorów (przed Punktem Obsługi Klienta i Bankiem), co skutecznie wyeliminowało problem odorów w okolicy. Przeprowadziliśmy również kamerowanie sieci sanitarnej w celu określenia jej stanu technicznego.