16 maja 2019

Realizacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie o której informowaliśmy we wrześniu zeszłego roku powoli dobiega końca. Wszystkie roboty budowlano-montażowe zostały zakończone i pozostała już wyłącznie kwestia rozruchu. Głównym celem rozbudowy było przede wszystkim zwiększenie przepustowości oraz umożliwienie przyjmowanie ścieków z powiększanej sieci kanalizacyjnej.