Budowa tłoczni ścieków ESS PE 100 w Stawigudzie

 

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: 11-034 Stawiguda ul. Jarzębinowa (Budowa centrum dystrybucyjnego JMP Biedronka)

Zamawiający: WODBUD Sp. z o.o

Data Realizacji: 2022

 

OPIS REALIZACJI

 

TŁOCZNIA ŚCIEKÓW ESS PE 100/2/2.5/1000 

W tłoczni ESS PE znajdują się dwa dwukanałowe separatory części stałych, wyposażone w elastyczne klapy cedzące. Separatory w najnowszej wersji zlokalizowany na zewnątrz modułu retencyjnego przy króćcach tłocznych pomp.

Tłocznia ESS PE posiada moduł wykonany w całości z PEHD. Ze względu na konstrukcję separatora dwukanałowego, przystosowana jest do pracy przy bardzo dużych natężeniach dopływu ścieków. Przedmiot zamówienia obejmowało wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz budowę tłoczni ścieków ESS PE 100 wraz z rurociągiem tłocznym.

 

 • parametry tłoczni:
  • ścieki sanitarne
  • przepływ [Q] = 40 m3/h
  • wysokość podnoszenia = 36 [m]
  • praca pomp naprzemienna
 • układ hydrauliczny:
  • zasuwa nożowa na dopływie do tłoczni DN200
  • armatura na rurociągu tłocznym – zawór zwrotny DN100 – 2szt., zasuwa odcinająca – 2szt.
  • zasuwa odcinająca na rurociągu ssawnym – 2szt.
  • orurowanie DN100
  • przepływomierz elektromagnetyczny DN100
  • 2 szt. pomp przystosowane do pracy na sucho
  • pompa odwodnieniowa z automatycznym włącznikiem w przypadku wykrycia wody w korpusie
 • szafa sterownicza EU, zamontowana na cokole obok zbiornika w kontenerze technicznym. Wyposażona m.in. w sondę hydrostatyczną oraz alternatywny układ sygnalizacji poziomu
 • oświetlenie wewnątrz korpusu tłoczni
 • mechaniczną wentylację korpusu tłoczni
 • system antyodorowy zbiornika retencyjnego