Trzy tłocznie ścieków dla kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutynia

NAZWA INWESTYCJI

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutynia – ulice: Wodna, Sucha, Mokra, Promienna – gmina Miękinia.

OPIS OBIEKTU

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutynia, w ulicach : Wodna, Sucha, Mokra i Promienna.

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w trakcie której zostaną wykonane kanały sanitarne grawitacyjne o średnicy Ø200 mm, rurociągi tłoczne o średnicy Ø110 mm, studnie kanalizacyjne, przepompownie ścieków typu tłocznie ściekowe - P1, P2, P3 wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

POTRZEBY KLIENTA

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miękinia.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Firma Ecol-Unicon wykonała, dostarczyła i dokonała montażu i rozruchu trzech tłoczni ścieków:

  • P1L o wydajności 34m3/h i wysokości podnoszenia H = 10,95 m
  • P2L o wydajności 27m3/h i wysokości podnoszenia H = 4,8 m
  • P3L o wydajności 33m3/h i wysokości podnoszenia H = 4,28 m