Tłocznia ścieków Czarna Białostocka

NAZWA INWESTYCJI

Budowa kanalizacji sanitarnych w aglomeracji Czarna Białostocka – Oś. Buksztel – ul. Białostocka, Rybacka, Św. Huberta.

OPIS OBIEKTU

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej, leżącej w obrębie obszarów chronionych Natura 2000. Sieć obejmująca 3km sieci wodociągowej, doprowadzona do 72 gospodarstw.

DATA REALIZACJI

2014

POTRZEBY KLIENTA

Umożliwienie wszystkim mieszkańcom dostępu do bieżącej wody i efektywne odprowadzenie ścieków.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Tłocznia ścieków ETS  o parametrach: Q= 6,9 l/s, Q=25 m3/h, H= 13 m

Tłocznia jest zamontowana w terenie najezdnym.