Budowa oczyszczalni ścieków BIOFIT 75 – Ostrów Mazowiecki

INFORMACJA OGÓLNA

Projekt i budowa oczyszczalni dwóch oczyszczalni BIOFIT 75 na odcineku: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK63 [GP] 2,250 k

Lokalizacja: Ostrów Mazowiecki

Zmawiający: Pikuła Sp.zo.o

Data Realizacji: 2020

OPIS REALIZACJI

Projekt i budowa oczyszczalni dwóch oczyszczalni BIOFIT 75 na odcineku: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK63 [GP] 2,250 k

Technologia, którą zaprojektowano do biologicznego rozkładu zanieczyszczeń, wykorzystuje mikroorganizmy rozwijające się
na zanurzonym złożu biologicznym napowietrzanym mechanicznie. Oparta jest na swobodnym, grawitacyjnym przepływie
ścieków.

 • BIOFIT 75:

  Parametry oczyszczalni
 • Dopuszczalny ładunek ścieków BZT5 = 4,5 [kg O2 /d]
 • Dopuszczalny ładunek ścieków Zog = 5,25 [kg/d]
 • Dopuszczalny ładunek ścieków Nog = 0,9 [kg N/d]
 • Dopuszczalny ładunek ścieków Pog = 0,135 [kg P/d]
 • Przepływ dobowy średni Qdb.śr. = 4,5 m3/d
 • Przepływ dobowy maksymalny Qdb.max. = 9 m3/d
 • Przepływ godzinowy maksymalny Qh.max. = 0,9 m3/d
 • Zajmowana powierzchnia 65 m2
 • Dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń RLM = 75

GALERIA