Budowa oczyszczalni ścieków BIOFIT w msc. Dąbrówka gm. Orzysz

Data realizacji

2018

Opis realizacji

Wykonano usługę budowlano-montażową polegającą na dostawie, montażu i rozruchu oczyszczalni ścieków BIOFIT.

W ramach zamówienia dostarczono:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BIOFIT

  • przepustowość dobowa Qd≤ 68m3/d
  • przepustowowść godzinowa Qhmax 6,8m3/d
  • pojemność osadnika wstępnego:
    • całkowita=40,0m3
    • osadowa=26,6m3
  • pojemność osadnika wtórnego = 10,4m3