Budowa oczyszczalni ścieków dla MOP III – stacji paliw oraz restauracji przy drodze S5

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: Droga S5

Zamawiający: PPH SAWA KAZIMIERZ DYKSIK

Data Realizacji: 2021

OPIS REALIZACJI

Projekt i budowa na MOP III- stacji paliw oraz restauracji przy drodze ekspersowej S5/ Wisznia Mała Wschód

W celu rozkładu zanieczyszczeń, wykorzystano złoże biologiczne, napowietrzane mechanicznie. Praca układu oparta jest na swobodnym, grawitacyjnym przepływie ścieków.

Parametry oczyszczalni BIOFIT 450:

  • Dopuszczalny ładunek ścieków BZT5 = 27,0 [kg O2 /d]

  • Dopuszczalny ładunek ścieków Zog = 31,50 [kg/d]

  • Dopuszczalny ładunek ścieków Nog = 5,40 [kg N/d]

  • Dopuszczalny ładunek ścieków Pog = 0,810 [kg P/d]

  • Przepływ dobowy średni Qdb.śr. = 34,00 m3/d

  • Przepływ dobowy maksymalny Qdb.max. = 47,60 m3/d

  • Przepływ godzinowy maksymalny Qh.max. = 4,36 m3/d

  • Dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń RLM = 450