Budowa oczyszczalni ścieków BIOFIT 50 i pompowni dla inwestycji MOP URZUT

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: Urzut

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor

Data Realizacji: 2020

OPIS REALIZACJI 

Budowa i montaż oczyszczalni BIOFIT, oraz pompowni - PS dla inwestycji MOP Urzut.

Oczyszczalnia ścieków BIOFIT:

 • przepływ dobowy średni Qdb.śr. = 5 m3/d
 • przepływ dobowy maksymalny Qdb.max. = 10 m3/d
 • przepływ godzinowy maksymalny Qh.max. = 1 m3/d
 • dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń RLM = 50
 • oczyszczalnia dostosowana do zrzutu ścieków z autokarów

Pompownia:

 • parametry pompowni:
  • przepływ [Q] = 2 l/s
  • wysokość podnoszenia = 3,4 [m]
 • układ hydrauliczny:
  • pompa zatapialna ABS typ P-8A' 4,85/N-50/MF 404 D P1/P2 = 1,14/0,8 kW, In= 2 A
  • orurowanie DN 50 ze stali 1.4301, łączone na kołnierze (aluminium)
 • zasuwa miękkouszczelniona DN 50– 2 szt.
 • zawór zwrotny kulowy DN 50 - 2 szt.
 • szafa sterownicza EU wyposażona m.in. w sondę hydrostatyczną.

Montaż pompowni wraz z wyposażeniem technologicznym nastąpił w korpusie betonowym (średnica wewnętrzna Ø 1200[mm], wysokość́ całkowita Hc = 4,85 [m]).

GALERIA