Budowa oczyszczalni ścieków w Niebędzinie

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: m. Niebędzino

Zamawiający: Gmina Nowa Wieś Lęborska

Data Realizacji: 2021/2022

 

OPIS REALIZACJI

Zadanie zgodnie z umową z dnia 15.10.2021 r. swoim zakresem obejmowało m.in. prace:

  • rozbiórka osadnika Imhoffa i dawnego zbiornika ppoż.;
  • Wykonanie konstrukcji oporowych (mury);
  • Wykonania zbiornik do awaryjnego magazynowania ścieków surowych;
  • Wykonanie oczyszczalni ścieków;
  • Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
  • Wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz układy podczyszczającym – separator zintegrowany z osadnikiem i osadnik;
  • Wykonanie przyłącza wodociągowego oczyszczalni i hydrantu technicznego;
  • Wykonanie WLZ oczyszczalni wraz z instalacją oświetleniową;
  • Wykonanie zagospodarowania terenu oczyszczalni: ogrodzenie, wewnętrze ciągi piesze i droga techniczna.

 

GALERIA

 

Zdjęcia pochodzą ze strony: https://www.nwl.pl/fundusze-zewnetrzne/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych/inwestycje-dla-miejscowosci-w-ktorych-funkcjonowaly-pgr-y-3/