Budowa urządzeń wod-kan na S3 MOP Polkowice

INFORMACJA OGÓLNA

Inwestycja:  Budowa drogi ekspresowej S3 MOP Polkowice

Data Realizacji: rok 2021

 

OPIS REALIZACJI

W ramach tego zadania inwestycyjnego:

 • dostarczono korpus i wyposażenie 2 pompowni PS i PD,
 • zamontowano wyposażenie pompowni oraz wykonano rozruch hydromechaniczny 
 • dostarczono, zamontowano 2 zbiorniki DN 6000: Zbiornik p.poż oraz Zbiornik retencyjny 
 • dostarczono korpus i wyposażenie oczyszczalni BIOFIT 450,
 • zamontowano wyposażenie oczyszczalni,
 • wykonano rozruch hydromechaniczny oraz rozruch technologiczny
 • dostarczono wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 30/3000 SEP K, 2 separatory tłuszczu z
  osadnikiem EST-H 4/800 o oznaczeniach SEP, SEP4 
 • dostarczono wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym EOW-2L 40/400
 • 2 alarmy przepełnienia i poziomu tłuszczu EU-AL PT, alarm poziomu oleju EU-AL R, alarm przepełnienia,
  poziomu oleju oraz osadu EU AL PRO
 • obudowę ścienną hermetyczną OH-4B.3 z dławicami PG-7
 • studnię DN 3000 o oznaczeniu ZB1 oraz studni DN 2000 o oznaczeniu ZB2

 

GALERIA