Oczyszczalnia ścieków dla stacji paliw Circle K w Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP) Lubień Południe

OPIS OBIEKTU

Inwestor: Circle K Polska Sp.z o.o. ul.Puławska 86, Warszawa 02-603

DATA REALIZACJI

2017

POTRZEBY KLIENTA

Skuteczne podczyszczenie ścieków z obiektów znajdujących się na MOPie.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

  • 2 zbiorniki (na wodę pitną oraz na ścieki), studnie kanalizacyjne, 2 przepompownie ścieków sanitarnych, Oczyszczalnia ścieków sanitarnych BIOFIT
  • Wykonanie i dostawa oczyszczalni BIOFIT 450 NST, montaż korpusów w gotowym wykopie, montaż i uruchomienie wyposażenia technologicznego.
  • Oczyszczalnia o maksymalnej przepustowości 90m3/d, dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń 27 kg BZT5/d. Oczyszczalnia dostosowana do specyficznego rodzaju ścieków charakterystycznych dla obiektów przyautostradowych.
  • W oczyszczalni zastosowano cztery reaktory w układzie równoległym i kaskadowym wraz z systemem dozowania ścieków, dzięki czemu układ ten jest odporny na znaczne nierównomierności przepływu oraz znaczenia przekroczenia w stężeniach zanieczyszczeń. Ponadto istnieje możliwość wyłączenia jednego z ciągów technologicznych na potrzeby użytkowania.