Budowa zbiornika Hydrozone Benefit w m. Międzywodzie

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: Międzywodzie, gm. Dziwnów

Zamawiający: MAZUR – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Mazur Henryk

Data Realizacji: 2020

 

OPIS REALIZACJI

Na występujący na terenie Międzywodzia problem licznych podtopień wybrano zbiornik retencyjny HYDROZONE BENEFIT, który zapewnia magazynowanie wody pochodzącej z systemów deszczowych.

 

Parametry techniczne HYDROZONE BENEFIT:

  • przepływ nominalny: 15 dm3/s
  • przepływ maksymalny: 150 dm3/s
  • pojemność retencyjna 115 m3
  • układ pompowy do opróżniania zbiornika Qpomp11,7l/s H=6,5m
  • pompa do podlewania zieleni (zasilanie węża ogrodowego). Pompa o parametrach:  Q=2,5m3/h oraz ciśnienie 4bar

Zbiornik posadowiony został w terenie najazdowym.

 

Celem inwestycji związanej z budową kanalizacji deszczowej oraz zbiornika Hydrozone jest rozwiązanie problemów z podtopieniami w okresie deszczowym oraz suszy w okresie bezdeszczowym w północnej części m. Międzywodzie. Odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych ze zlewni wpływa na poprawę komfortu bytowania mieszkańców.

Zbiornik Hydrozone  Benefit to rozwiązanie, które zapewnia podczyszczanie oraz zmagazynowanie wody pochodzącej z systemów deszczowych oraz, dzięki zastosowaniu dodatkowych modułów funkcjonalnych, pozwala na jej wykorzystanie do celów podlewania zieleni.

W obiekcie zaimplementowano system BUMERANG SMART, czyli innowacyjne narzędzie służące do monitoringu pracy urządzeń i obiektów w systemach wodno-kanalizacyjnych, stanowiące integralny element zbiorników HYDROZONE. 

 

GALERIA