Zbiornik retencyjny wraz z 3 pompowniami deszczowymi dla Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka

NAZWA INWESTYCJI

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

DATA REALIZACJI

2012

POTRZEBY KLIENTA

Układ zbiornika retencyjnego wraz z współpracą 3 pompowni ścieków deszczowych. Ze względu na ograniczone pozwolenie zrzutu ścieków deszczowych w ilości 200 dm3/s konieczne było zastosować indywidualny układ urządzeń pozwalający na szybkie przejęcie dużej fali deszczu tak aby szpital nie został zalany i jednocześnie szybkie i skuteczne zmagazynowanie powstałego w wyniku deszczu ścieku.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Układ składa się ze zbiornika retencyjnego wykonanego z prefabrykowanych elementów żelbetowych o pojemności 350, trzech pompowni o wydajności odpowiednio 200 dm3/s , 400 dm3/s i ponownie 200 dm3/s , regulatora przepływu (200 dm3/s) i komory z elektrozasuwą.

Opracowany indywidualny algorytm współpracy zbiornika, pompowni, regulatora przepływu, dodatkowego by passu oraz komory z elektrozasuwą daje nam bezpieczeństwo szybkiego odwodnienia parkingu wokół szpitala i gwarantuje kontrolowany odpływ 200 dm3/s do odbiornika.

Całość kanalizacji deszczowej jest dodatkowo wyposażona w separatory substancji ropopochodnych PSW LAMELA 60/600S z osadnikiem zawiesin  2500 o pojemności czynnej 7 oraz separator PSK-VII20/2000.

Kanalizacja sanitarna posiada naszą pompownię ścieków sanitarnych EPS i  separatory tłuszczu EST o przepustowości 7 dm3/s i 10 sztuki o przepływie 4 dm3/s.

Ścieki opadowe retencjonują się w układzie kanalizacyjnym, po osiągnięciu poziomu przelewu bypassowego odpływają grawitacyjnie do odbiornika