Montaż zbiornika retencyjnego w Nowa Wieś Wrocławska

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: m. Nowa Wieś Wrocławska

Zamawiający: MULTIPROJEKT SP. Z O.O.

Data Realizacji: 2022

 

W ramach zadania inwestycyjnego Nestle Purina ul. Ryszarda Chomicza 11A w m. Nowa Wieś Wrocławska wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu, dostarczeniu i montażu zbiornika DZB 8000. W związku z przebudową i rozbudową zakładu produkcyjnego Nestle Purina dostarczono betonowy zbiornik mający na celu zatrzymanie wody deszczowej.

Ecol-Unicon zgodnie z zasadami wiedzy i techniki oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej prawidłowo ustawił i skręcił wszystkie elementy zbiornika, zaszpachlował kieszenie śrubowe i terminowo dostarczył i zamontował wszystkie elementy modułowego zbiornika retencyjnego.