Dostawa i montaż zbiornika retencyjnego HYDROZONE we Wrocławiu

Data realizacji

2018

Opis realizacji

Ecol-Unicon wykonał usługę budowlano-montażową polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu zbiornika retencyjnego HYDROZONE w ramach inwestycji "Remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Legionów i Sybiraków"

W ramach zamówienia dostarczono:

ZBIORNIK HYDROZONE CLEAN

 • Parametry zbiornika:
  • pojemność całkowita: 496,9m3
  • szerokość/długość/wysokość wewnętrzna: 8m/24,2m/3m
 • Zastosowany układ podczyszczający:
  • osadnik wirowy EOW-2 50/500 o parametrach:
   • wartość przepływu nominalnego dla sprawności osadnika wynoszącej 80%: 50dm3/s
   • maksymalna przepustowość hydrauliczna urządzenia, przy której nie ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń = 500dm3/s
  • separator lamelowy ESL-Z o parametrach
   • przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie >99% zanieczyszczeń ropopochodnych: 50dm3/s
   • maksymalna przepustowość hydrauliczna urzadzenia, przy której nie ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń = 500dm3/s
 • Pompownia deszczowa o parametrach:
  • przepływ: 40l/s
  • wysokość podnoszenia:8m