Modernizacja przepompowni ścieków P-10 w Kieźlinach

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: m. Kieźliny

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Data Realizacji: 2022

 

OPIS REALIZACJI

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i rozbudową przepompowni P-10 w zakresie przebudowy zużytego wyposażenia oraz niezbędnych prac remontowych.

Przepompownia znajduje się w Kieźlinach przy ul. Jagałły w odległości ok. 70 m na północ od rzeki Wadąg. Obiekt wybudowany w latach 1978-1979 wymagał gruntownej modernizacji. Pompownia jest drugą co do wielkości spośród dwudziestu trzech przepompowni w aglomeracji olsztyńskiej. Jedną z dwóch całodobowo monitorowanych przez pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.

W ramach zadania inwestycyjnego Ecol-Unicon wykonał roboty budowlane:

  • dwóch podziemnych zbiorników czerpalnych ścieków w formie zbiorników retencyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego DN 3000, L=16 m o pojemności 107 m3 każdy;
  • instalacje do mechanicznego oczyszczania ścieków w tym dwie kraty mechaniczne za pomocą, których pozbywamy się zanieczyszczeń stałych takich jak np. chusteczki jednorazowe;
  • nowe wyposażenie technologiczne pompowni.

 

Parametry pracy układu:

  • wydajność pojedynczej pompy P2=75kW pracującej na rurociąg 800 m3/h;
  • wydajność 2 pomp P2=75kW pracującej na rurociąg 1300 m3/h;
  • wydajność pojedynczej pompy P2=140kW pracującej na rurociąg 1400 m3/h;
  • wydajność 2 pompy P2=140kW pracującej na rurociąg 2300 m3/h;
  • wydajność pomp 2xP2=75kW +2 x P2=140kW pracujących na rurociąg 2600 m3/h;

W przypadku występowania poduszek powietrznych wydajność zespołów spada do ok. 2000 m3/h. Łączna moc zainstalowana zespołów pompowych p = 2×140 + 2×75 = 430 kW.

 

Największym wyzwaniem w tym zadaniu była praca na obiekcie czynnym. W tym wypadku musieliśmy zachować ciągłość technologiczną, gdyż ścieki nieustannie dopływają do obiektu.

Prace na obiekcie właśnie się zakończyły zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

 

GALERIA