Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kujawce – etap II

 

INFORMACJA OGÓLNA

Inwestycja: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kujawce – etap II

Zamawiający: Gmina Bądkowo

Data Realizacji: 2021

 

OPIS REALIZACJI

Głównym celem realizacji było unowocześnienie procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

Zadanie obejmowało m.in. budowę takich elementów jak:

  • osadnik wtórny,
  • komorę zbiorczą,
  • komorę rozdziału,
  • pompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
  • pompownię części pływających,
  • studzienkę pomiarową ścieków oczyszczonych i studzienkę pomiarową osadu.

Wykonaliśmy modernizację komory osadu czynnego, zamontowaliśmy aeratory napowietrzające, przelewy regulowane z napędami, sądy pomiaru stężenia tlenu i osadu, dostarczyliśmy i zamontowaliśmy sito pionowe w zbiorniku retencyjnym, utwardziliśmy teren przy nowych obiektach, wybudowaliśmy nowe rurociągi, trasy kablowe i wiele innych elementów.  

Nad procesem oczyszczania ścieków czuwa obecnie system sterowania i kontroli w pełni automatyczny.  Dostosowuje pracę urządzeń do jakości i ilości dopływających ścieków do oczyszczalni.

 

https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/485,inwestycje-w-2021-roku