Modernizacja pompowni w Suszcu

OPIS REALIZACJI:

Modernizacja pompowni wraz z wymianą wyposażenia technologicznego

INWESTOR:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Suszcu 

DATA REALIZACJI:

2018

ZAKRES PRAC:

  • wymiana wyposażenia pompowni wraz z układem sterowania i wpięciem do istniejącego monitoringu
  • wymiana skrzynki zasilającej
  • podniesienie korpusu pompowni polimerobetonowej
  • wykonanie terenu pompowni z kostki betonowej wraz z ogrodzeniem modułowym

 

Parametry pompowni: Q=6,12l/s H=19,1m