Montaż układów podczyszczających w Lublinie

Inwestycja

Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej (..) Zadanie I cz. A - Rondo Lubelskiego Lipca '80

 

Data realizacji

2019

 

Zastosowane rozwiązania

Ecol-Unicon dostarczył 3 układy podczyszczające składające się z wysokosprawnego osadnika wirowego jednokomorowego (EOW-1) + wysokosprawnego separatora lamelowego (ESL-Z).

 Największy z nich zaprojektowany został dla przepływu nominalnego = 260 dm3/s (maksymalna przepustowość hydrauliczna układu = 2600 dm3/s)

Montaż urządzeń odbył się w ciągu 4 dni roboczych