Oczyszczalnia BIOFIT na terenie MOP Łubowo-Pierzyska przy trasie S5

INFORMACJE OGÓLNE:

Projektowana oczyszczalnia ścieków będzie zasilana ściekami bytowo–gospodarczymi projektowanej kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki z restauracji oraz stacji paliw projektowanych na terenie MOP Łubowo-Pierzyska przy trasie S5.

 

PARAMETRY PRACY:

  • Przepływ średniodobowy Qdb.śr 31m3/d
  • Przepływ maksymalny Qdb.max 45 m3/d
  • Maksymalny godzinowy Qh.max  5,5 m3/h

 

EFEKTY OCZYSZCZANIA

  • Usunięcie 96% Zog,
  • Usunięcie 98% BZT5
  • Usunięcie 95% ChZT