Oczyszczalnia – Dom Pomocy Społecznej Wrocław

NAZWA INWESTYCJI

Oczyszczalnia - Dom Pomocy Społecznej ul. Kaletnicza 8, Wrocław.

 

OPIS OBIEKTU

Inwestor: Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu, ul. Mączna 3.

Dom Pomocy Społecznej zamieszkiwany jest przez zmienną liczbę pensjonariuszy – do 130 osób w tym ok. 26 osób personelu przebywającego w Domu Pomocy tylko w godzinach pracy. Posesja położona jest na obrzeżach Wrocławia – w dzielnicy Widawa. Nie jest objęta kanalizacją miejską.

 

DATA REALIZACJI

 

POTRZEBY KLIENTA

Przez wiele lat – mimo śródmiejskiego położenia – ścieki bytowe z Domu Pomocy były odprowadzane do zbiornika bezodpływowego. W najbliższym terenie nie ma kanalizacji, ani odbiornika powierzchniowego. Budynek – architekturą przypominający dworek (zabudowa przedwojenna) – otoczony jest parkiem i w pełni zagospodarowany. Inwestor poszukiwał możliwości zaprzestania eksploatacji zbiornika bezodpływowego (ok. 7000 m3 ścieków do wywozu/rok). Jednak ewentualna oczyszczalnia musiała był prosta w obsłudze oraz możliwa do zabudowy w parku – bez naruszania starodrzewu – dość blisko budynku DPS (obawa o złe wonie z oczyszczalni). Ponadto należało znaleźć odbiornik ścieków oczyszczonych.

 

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Zaangażowanie Ecol-Unicon w rozwiązanie powyższego wyzwania rozpoczęło się od doradztwa dla lokalnego biura projektowego. Finałem była kompleksowa realizacja oczyszczalni wraz z przebudową lokalnej kanalizacji (w drodze rozstrzygnięcia przetargu publicznego). Obecnie obiekt oczyszczalni znajduje się pod opieką pogwarancyjną serwisu Ecol-Unicon. Doradziliśmy zastosowanie oczyszczalni z zatopionym złożem – Bioekol hybryda o wielkości 150 MR i przepustowości Q = 30 m3/d. Wspólnie z lokalnym biurem – znaleźliśmy możliwość odprowadzania ścieków oczyszczonych. Okazała się nią sieć melioracyjna – uchodząca do rzeki Odry.

 

DLACZEGO ZATOPIONE ZŁOŻA NAPOWIETRZANE?

Rozwiązanie technologiczne i konstrukcyjne oczyszczalni umożliwiło:

  • zminimalizowanie zmian w zagospodarowaniu parku (zabudowa podziemna, niewykonalna przy tradycyjnych złożach spłukiwanych)
  • wkomponowanie oczyszczalni w starodrzew (małe gabaryty i ograniczenie wykopów, konstrukcje oparte na studniach) – bez jego uszkadzania
  • zasilenie energetyczne obiektu oczyszczalni z instalacji za licznikowej DPS (niewielkie zapotrzebowanie energii)
  • prostą obsługę – ograniczającą się do ogólnego obchodu co kilka dni, odczytu komunikatów wyświetlanych na rozdzielnicy oraz regularnego usuwania osadów z osadników wstępnych
  • stabilną pracę oczyszczalni mimo zmiennych parametrów dopływu charakterystycznych dla małych jednostek (trudna do utrzymania w technologii osadu czynnego) oraz zapewnienie wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych – również w przypadku zaostrzenia wymagań (odprowadzanie ścieków do sieci melioracyjnej bywa interpretowane przez organy ochrony środowisk jak odprowadzanie do ziemi).

KORZYŚCI

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu – DPS zamiast wywozić kilka tysięcy m3 nieczystości płynnych na rok – usuwa obecnie osady w ilości 30÷40 m3/rok. Osady są ustabilizowane. Zamawianie wozów asenizacyjnych ograniczone do 3-4 razy/rok. Dostawca rozwiązań – poprzez zorganizowaną ogólnopolską sieć serwisową – zapewnia serwis oczyszczalni.