Inteligentny system sterowania retencją dla inwestycji w Starogardzie Gdańskim

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: Starogard Gdański

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

Data Realizacji: 2020

 

OPIS REALIZACJI 

W ramach inwestycji "Odprowadzenie wód deszczowych z rejonu ul. Iwaszkiewicza w Starogardzie Gdańskim" Ecol-Unicon zrealizował poniższe zadania.

Zakres prac obejmował:

  • opracowanie modelu natężeń i warstw deszczy miarodajnych dla zlewni zbiornika retencyjnego
  • wykonanie modelowania hydrologiczno-hydraulicznego
  • opracowanie scenariuszy pracy systemu sterowania wodami opadowymi
  • zamontowanie czujnika poziomu wody w zbiorniku otwartym
  • zamontowanie zastawki z napędem elektrycznym stanowiącym regulator przepływu - montowany na wylocie kolektora KPED 02.16
  • zamontowanie deszczomierza laserowego
  • zaprojektowanie, dostawa, wbudowanie i wdrożeniem systemu sterowania wodami opadowymi System Bumerang Smart

 

GALERIA