Odwodnienie drogi ekspresowej S8

 Opis obiektu

Trasa Armii Krajowej na odcinku od węzła „Powązkowska” w Warszawie do węzła „Marki” (ulicy Piłsudskiego) w Markach jest fragmentem drogi ekspresowej S8, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Wrocław z granicą państwa z Litwą w Budzisku. Łączy aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką. Po zakończeniu wszystkich robót trasa S8 będzie miała 564 km.  Na chwilę obecną status i oznaczenie S8 ma już 70% odcinków. Zakres prac przebudowy związany jest z remontem, przebudową i budową obiektów inżynierskich w ciągu jezdni głównych, łącznic w węzłach oraz w ciągu ulic poprzecznych a także urządzeń dla ruchu pieszego i rowerowego.

Potrzeby klienta

Przebudowa odcinka objętego projektem doprowadzi do uzyskania parametrów drogi ekspresowej, a co za tym idzie poprawi warunki i bezpieczeństwo ruchu. Zaprojektowana nowa konstrukcja drogi zwiększy nośność nawierzchni do 115 kN/oś. Planowany efekt projektu wpisuje się w cele szczegółowe VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jakimi są: poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu, nośności i jakości dróg sieci TEN-T w ruchu tranzytowym, połączeniach między dużymi miastami kraju oraz przejazdach przez miasta.

Zastosowane rozwiązania

  • Na zrealizowanym odcinku węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska zastosowano obiekty inżynieryjne produkcji Ecol-Unicon mające na celu odwodnienie dróg.
  • W ramach ww. prac firma Ecol-Unicon wykonała, dostarczyła i zainstalowała 12 prefabrykowanych, żelbetowych zbiorników retencyjnych. Zainstalowane zbiorniki podziemne mogą zretencjonować łącznie 4 700 m3 wód opadowych i roztopowych.
  • Długość samych zbiorników to prawie tyle co długość standardowej bieżni lekkoatletycznej.
  • Zbiorniki produkcji Ecol-Unicon mają atesty, spełniają rygorystyczne normy budowlane oraz posiadają aprobatę techniczną ITB.
  • Ecol-Unicon prowadzi dalsze prace związane z odwodnieniem kolejnych odcinków trasy S8.
 
Źródło zdjęcia: onet.pl/biznes