Podczyszczalnia wód deszczowych i retencja przy ul. Liściastej w Łodzi

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: Łódź, ul. Liściasta

Zamawiający: Miasto Łódź

Data realizacji: kwiecień 2022 – luty 2024

Wartość robót: 5 095 017,93 zł brutto

 

Opis realizacji 

Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ulicy Liściastej w Łodzi stanowi wzorcowy przykład, jak powinno podchodzić się do retencji wód opadowych w mieście. Inwestycja efektywnie łączy zaawansowane technologie z błękitno-zieloną infrastrukturą, czyli rozwiązaniami opartymi na naturze, takimi jak niecki retencyjne czy nasadzenia roślin.

Zadanie jest częścią szerszego projektu realizowanego przez Miasto Łódź, który ma na celu wzrost efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi. Dotychczasowy zbiornik przy ul. Liściastej miał charakter otwarty i nie spełniał już wymagań zarówno pod względem ilości retencjonowanej wody, jak i jakości jej oczyszczania.

Efektywne oczyszczanie wód opadowych i roztopowych jest kluczowe, biorąc pod uwagę wody spływające z pobliskiego osiedla przez system kanalizacji deszczowej. Do tej pory trafiały one częściowo podczyszczone bezpośrednio do zbiornika oraz rzeki Sokołówka, przepływającej przez teren.

Montaż nowego zbiornika wykorzystującego technologie przyjazne środowisku, poprawi efektywność retencji oraz jakość podczyszczania wód, wpływając korzystnie na stan środowiska.

Zakres wykonanych prac

 • zaprojektowanie modernizacji podczyszczalni wód deszczowych
 • rozbiórka obiektów istniejącej podczyszczalni
 • budowa zbiornika retencyjnego o pojemności całkowitej 900 m³
 • budowa podczyszczalni hydrofitowej
 • montaż urządzeń układu podczyszczającego, w tym: osadników, separatorów, zbiorników
 • budowa rurociągów technologicznych
 • montaż urządzeń sterowania, automatyki oraz opomiarowania układu podczyszczania wód deszczowych
 • budowa ogrodzenia, dojazdu, ciągów pieszych i utwardzeń terenu dla obsługi podczyszczalni

 

Jak działają wdrożone rozwiązania?

W nowo wybudowanej oczyszczalni w Łodzi wdrożyliśmy najbardziej zawansowany technicznie zbiornik retencyjny HYDROZONE BENEFIT. Dzięki temu możliwe jest nie tylko retencjonowanie wody, ale również jej ponowne wykorzystanie. To efekt instalacji urządzeń podczyszczających, jak i funkcjonowania podczyszczalni hydrofitowej, na którą składają się m.in. odpowiednie nasadzenia roślinne.

Jak to działa? Zbiornik retencyjny o pojemności całkowitej 900 m³ gromadzi wody opadowe, które przepływając przez układ urządzeń, zostają podczyszczone m.in. z zawiesin mineralnych i zanieczyszczeń flotujących. Z kolei substancje ropopochodne są eliminowane za pomocą separatora lamelowego. Dodatkowo zanieczyszczenia organiczne są usuwane w części hydrofitowej dzięki nasadzonej roślinności i warstwie żwirowej. O to, aby retencjonowana woda była świeża, dbają zamontowane strumienice napowietrzająco-płuczące, które dostarczają do zbiornika tlen i zapobiegają w ten sposób zagniwaniu przetrzymywanej wody.

Zamontowany przez Ecol-Unicon zbiornik podzielony jest na trzy części:

 1. Część użytkowa o wysokości 0,5m i pojemności 150m³ – woda zgromodzona tutaj jest przeznaczona do wykorzystania na cele komunalne, takie jak: mycie ulic, czyszczenie kanałów, podlewanie zieleni. Ponadto zapewnia wodę na zasilanie części hydrofitowej w okresie bezdeszczowym. W takiej sytuacji woda przepływa przez złoże w obiegu zamkniętym, z powrotem do zbiornika w celu zapewnienia ciągłości nawadniania roślin.
 2. Część robocza o wysokości 1,5 m i pojemności 450m³ – retencjonuje dopływające wody opadowe, które następnie są przepompowywane na układ hydrofitowy w celu podczyszczenia z zanieczyszczeń organicznych.
 3. Część awaryjna o wysokości 1,0 m i pojemności 300m³ – przeznaczona jest do retencjonowania dopływających ścieków w sytuacji przepełnienia części roboczej, np. braku zasilania układu pompowego.

Jako Ecol-Unicon odpowiadaliśmy również za zagospodarowanie przestrzeni podczyszczalni na powierzchni. Teren wokół zbiornika i przepływającej w tym miejscu rzeki Sokołówka to miejsce rekreacji dla wielu mieszkańców Łodzi, dlatego aspekt wizualny był także bardzo istotny.

Inwestycja przy ul. Liściastej w Łodzi to przykład, jak kompleksowo podejść do tematu retencji. Przy tym projekcie zadbano nie tylko o gromadzenie wody, ale również jej podczyszczenie. To z kolei umożliwiło ponowne wykorzystanie wody do celów komunalnych i podlewania zieleni.

Dlaczego takie inwestycje są ważne?

Takie rozwiązania technologiczne to najnowsze światowe trendy, które w dobie zmian klimatycznych mają nie tylko pozwalać na retencjonowanie wody, ale wykorzystywać ją również do innych celów.

Rozwiązanie w takiej skali jest dziś naprawdę innowacyjne i przeciera szlaki kolejnym realizacjom. Z powodzeniem może być stosowane na zabetonowanych rynkach i innych uszczelnionych placach miejskich, stanowiąc przełamanie tak oczekiwaną w takich miejscach roślinnością.

Zastosowanie prefabrykowanego zbiornika znacznie skróciło czas montażu, dzięki czemu zadanie było wykonalne w przewidzianym terminie. Projekt realizowany był w parku miejskim na ograniczonej powierzchni.  Wymagało zatem ingerencji w istniejący drzewostan. Wybraliśmy metody realizacji, które ograniczyły do niezbędnego minimum wycinkę drzew. Prace ziemne odbywały się w dolinie rzeki Sokołówki przy wysokim poziomie wód gruntowych. Tutaj materiał beton i ciężar elementów prefabrykowanych był niewątpliwym atutem. Przeciwważył sile wyporu i ułatwiał montaż do płyty fundamentowej.

Przemysław Dębski, Dyrektor Działu Serwisu Ecol-Unicon

 

 

Galeria