System sterowania retencją zbiornikową na terenie Chojnic

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: Chojnice 

Zamawiający: Gmina Miejska Chojnice / Urząd Miejski w Chojnicach

Data Realizacji: Lipiec 2020 – Październik 2022

 

OPIS REALIZACJI

Celem inwestycji było wsparcie w zagospodarowaniu wodami opadowymi, uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego a także instalacja systemu monitorowania i wykrywania zanieczyszczań.

W ramach inwestycji dostarczono wyposażenie technologiczne oraz system inteligentnego sterowania retencją zbiornikową (Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”).

W ramach zadania dostarczyliśmy i zamontowaliśmy zbiornik komory zasuw wraz z całym wyposażeniem technologicznym i 3 niezależnymi systemami zaawansowanego wykrywania zanieczyszczeń w kolektorach wody opadowej. Dostawa i montaż zbiorników buforowych pozwala na ewentualne przechwycenie zanieczyszczonej wody opadowej, w tym wypadku zastosowano rozwiązanie Hydrozone Basic DN 8000.

Inwestycja obejmowała również dostawę, montaż i rozruch hydromechaniczny pompowni wraz z pomiarem przepływu. Urządzenie to umożliwia odprowadzenie skażonej wody do kanalizacji sanitarnej.

Dostarczono i zamontowano zastawki z napędami elektrycznymi i systemem pomiaru poziomu wody oraz profesjonalny deszczomierz wagowy. Zastawki umożliwiają wykonanie odpowiednich sterowań w Parku Tysiąclecia i Zbiorniku Sobierajczyka

Przed wprowadzeniem wód opadowych do cieków naturalnych zainstalowano systemy urządzeń podczyszczających, w skład których weszły m.in. separatory oraz osadniki wirowe zapewniające podczyszczanie wód opadowych wraz z zasilanymi solarnie systemami sygnalizacji występujących w nich stanów alarmowych.

Dostarczono również dedykowane układy sterowania lokalnego umożliwiające dwukierunkową komunikację z systemem sterowania nadrzędnego SIS-RZ. Do monitoringu i zarządzania zastosowano System Bumerang Smart – system integrujący wszystkie wyżej wymienione urządzenia wraz z dedykowaną stacją roboczą i pakietem szkoleń.

 

Więcej na stronie: https://bumerangmonitoring.com/wdrozenia/wdrozenie-zbiornika-systemu-bumerang-smart-w-chojnicach/