Układy podczyszczające i pompownie dla Portu Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach

NAZWA INWESTYCJI

Port Lotniczy w Katowicach-Pyrzowicach. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej.

ROK REALIZACJI

2014

POTRZEBY KLIENTA

Projekt obejmował zadania:

  • budowa nowego pasa startowego o długości 3200 m
  • przekształcenie drogi startowej w drogę kołowania
  • rozbudowa płyt postojowych

Cel:

  • modernizacja 39 tys. dróg kołowania umożliwiająca statkom powietrznym wielkości Boeinga 747 przemieszczanie się pomiędzy drogą startową a płaszczyzną postoju samolotów (15 stanowisk dla statków powietrznych)
  • dzięki inwestycji do 2016 roku na pyrzowickim lotnisku powstanie ponad 357 tys. m² nowych nawierzchni lotniskowych, a 156,5 tys. m² zostanie przebudowanych.

W ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” firma Ecol-Unicon zaprojektowała i zrealizowała zadanie mające na celu podczyszczanie i przepompowanie wód opadowych z trzech zlewni lotniska.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Ecol-Unicon zaprojektował, dostarczył i zainstalował 3 układy podczyszczające składające się z 4 ciągów technologicznych wraz z pompowaniami ścieków na 3 zlewniach lotniska (A, B, C)

Sumarycznie dostarczone zostały:

  • 12 komór rozdziału (3 x Ø 2000, 3x Ø2500, 3x Ø3000, 3x zbiornik 4600x2000)
  • 16 dwukomorowych osadników wirowych EOW-2 dostarczonych w studniach o średnicach odpowiednio Ø 3000 i Ø 2000
  • 12 separatorów lamelowych dostarczonych w studniach o średnicy Ø 3000
  • 3 pompownie ścieków zainstalowane w zbiornikach o średnicy Ø 5600. Pompownia ze zlewni A zaprojektowana została na przepływ: 280 dm3/s, ze zlewni B: 440 dm3/s a ze zlewni C: 340 1 dm3/s

 

Źródło zdjęcia: https://commons.wikimedia.org