Budowa trzech zbiorników Hydrozone Basic – Kolejowy dostęp do Portu Gdańsk

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: Gdańsk

Zamawiający: WOD-KAN Grzenowicz Sp.zo.o.

Data Realizacji: 2020

OPIS REALIZACJI 

Dostawa i montaż 3 sztuk prefabrykowanych, żelbetowych zbiorników retencyjnych o pojemności retencyjnej: 210, 181, 430 m3 .

Hydrozone Basic: 

Zbiornik Hydrozone Basic 1

 • Pojemność retencyjna Vcz=210 m3
 • Układ dwóch zbiorników posadowionych w terenie nienajazdowym. Zbiorniki połączone rurami przelewowymi.
 • Zbiorniki pokryte od wewnątrz powłoką epoksydową i z zewnątrz powłoką bitumiczną.
 • Szerokość korpusu DN-6000
 • Projektowany poziom wypełnienia zbiornika do wysokości 0,76 m
 • Pozostała klasyfikacja:
  • klasa betonu C35/45
  • szczelność: min W8
  • mrozoodporność: F-150
  • klasa ekspozycji: XC4, XA1
 • Zbiornik wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB AT-15-9425/2015

Zbiornik Hydrozone Basic 2

 • Pojemność retencyjna Vcz=181 m3
 • Układ dwóch zbiorników posadowionych w terenie nienajazdowym. Oferta uwzględniała włazy A15
 • Zbiorniki pokryte od wewnątrz powłoką epoksydową i z zewnątrz powłoką bitumiczną.
 • Średnica korpusu DN-8000
 • Projektowany poziom wypełnienia zbiornika do wysokości 0,57 m
 • Pozostała klasyfikacja:
  • klasa betonu C35/45
  • szczelność: min W8
  • mrozoodporność: F-150
  • klasa ekspozycji: XC4, XA1
 • Zbiornik wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB AT-15-9425/2015

Zbiornik Hydrozone Basic 3

 • Pojemność retencyjna Vcz=430 m3
 • Układ dwóch zbiorników posadowionych w terenie nienajazdowym. Oferta uwzględnia 2 kominki złazowe.
 • Zbiorniki pokryte od wewnątrz powłoką epoksydową i z zewnątrz powłoką bitumiczną.
 • Średnica korpusu DN-8000
 • Projektowany poziom wypełnienia zbiornika do wysokości 0,76 m
 • Pozostała klasyfikacja:
  • klasa betonu C35/45
  • szczelność: min W8
  • mrozoodporność: F-150
  • klasa ekspozycji: XC4, XA1
 • Zbiornik wykonany zgodnie z Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB AT-15-9425/2015

GALERIA