Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębowie

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: Grębów (woj. podkarpackie)

Zamawiający: Gmina Grębów

Data realizacji: czerwiec 2022 – grudzień 2023

Wartość robót: 10,74 mln zł brutto

 

O REALIZACJI

To jedna z najważniejszych inwestycji w Grębowie, która była konieczna ze względu na zły stan techniczny dotychczas funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Coraz częstsze awarie generowały dodatkowe koszty utrzymania, a jakość oczyszczanych ścieków nie była satysfakcjonująca.

Ponadto w ostatnich latach zrealizowano wiele projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, dzięki czemu stopień kanalizacji Gminy Grębów wynosi prawie 100%. Tym samym wzrosło zapotrzebowanie na moce przerobowe takiej oczyszczalni, która będzie w stanie obsłużyć rosnącą liczbę mieszkańców.

Jako Ecol-Unicon byliśmy odpowiedzialni za realizację tego projektu, który pozytywnie wpłynął na komfort życia mieszkańców, jak i środowisko naturalne. Widać to w szczególności po poprawie stany jakości wody w rzece Łęg, który przepływa przez Gminę Grębów, a jest prawostronnym dopływem Wisły. Zmiany te zauważają mieszkańcy i służby z zarówno w bezpośredniej, jak i dalszej okolicy.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków rozwiązuje aktualne wyzwania gminy, a także pozwoliła na zwiększenie mocy przerobowych. Dzięki temu jest to inwestycja, które efektywnie będzie służyć społeczności przez wiele lat.

 

Zakres wykonanych prac

 • budowa dwóch sekwencyjnych reaktorów porcjowych SBR
 • montaż zintegrowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków,
 • wykonanie komory pomiarowej ścieków oczyszczonych
 • wykonanie kontenerowej instalacji dozowania środków chemicznych
 • wykonanie stacji odwadniania osadu
 • rozbiórka istniejącej kontenerowej stacji odwadniania osadu
 • budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 49 kW
 • utwardzenie dojść i dojazdów, przebudowa
 • przebudowa i rozbudowa sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • modernizacja zbiornika uśredniającego
 • rozruch oczyszczalni i osiągniecie wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych

Zastosowane rozwiązania

W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grębowie zastosowano szereg nowoczesnych technologii, które nie tylko zwiększyły efektywność procesu oczyszczania, ale również przyczyniły się do lepszego zarządzania zasobami wodnymi. Tak kompleksowy projekt wymagał szerokiego zakresu prac specjalistycznych, które objęły następujące branże:

 • branża konstrukcyjna – obejmująca budowę nowych obiektów, jak i adaptację już istniejących pod względem aktualnych wymogów technologicznych i operacyjnych
 • branża instalacyjna sanitarna i technologiczna odpowiedzialna za instalacje rurociągów ścieków, powietrza i osadów, które są kluczowe dla funkcjonowania oczyszczalni
 • branża technologiczna zarządzająca technologią oczyszczalni, w tym urządzeniami i armaturą niezbędną do przetwarzania ścieków
 • branża elektryczna i sterownia objęła instalacje elektryczne w budynku i reaktorach, a także aparaturę kontrolno-pomiarową, co pozwoli na efektywne zarządzanie i monitorowanie procesów

Zasadniczą częścią inwestycji była budowa dwóch Sekwencyjnych Reaktorów Porcjowych (SBR) z pełnym wyposażeniem, jak: pompy, systemy napowietrzania, rurociągi, armatura, instalacje elektryczne i AKPiA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki). Reaktory te, stosując przemienne cykle napowietrzania i osiadania, pozwalają na znacznie skuteczniejsze usuwanie zanieczyszczeń biologicznych występujących w ściekach. Automatyka pozwala na dynamiczną adaptację do zmieniających się warunków przepływu i obciążenia organicznego, co zwiększa efektywność operacyjną i redukuje koszty eksploatacyjne.

Równie ważnym aspektem rozbudowy była modernizacja systemu mechanicznego oczyszczania ścieków, w tym montaż zintegrowanego urządzenia – sito piaskownika. To urządzenie skutecznie eliminuje większe zanieczyszczenia stałe już na wstępnym etapie oczyszczania, co pozwala na zmniejszenie obciążenia dla kolejnych etapów procesu i zwiększenie ogólnej trwałości systemu.

Ponadto w ramach realizacji wykonano:

 • rozbudowę i modernizację sieci oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych – co zapewniło lepszą integrację oczyszczalni z infrastrukturą gminną.
 • stację 3 dmuchaw, która zapewnia ciągłe i efektywne napowietrzanie reaktorów, co jest kluczowe dla procesów biologicznego oczyszczania ścieków.
 • komorę pomiarową ścieków oczyszczonych, umożliwiającą dokładne monitorowanie jakości oczyszczonej wody przed jej odprowadzeniem do środowiska
 • kontenerową instalację dozowania środków chemicznych, który automatyzuje proces dozowania chemikaliów, zapewniając precyzyjne i efektywne zarządzanie procesami chemicznymi w oczyszczalni.
 • kontenerową instalację odwadniania osadu, który umożliwia skuteczne zagęszczanie i odwadnianie osadów, zmniejszając ich objętość i ułatwiając dalsze zarządzanie.
 • instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 49 kW, która dostarcza energię ze źródeł odnawialnych, redukując zużycie energii elektrycznej z tradycyjnych źródeł i obniżając koszty operacyjne oczyszczalni.

 

Jak nowoczesne technologie wpływają na oczyszczalnie ścieków?

Kompleksowe prace obejmowały również rozbudowę technologiczną, w tym nowe systemy sterowania i automatyki, co umożliwiło bardziej efektywne zarządzanie oczyszczalnią. Dzięki zaawansowanym systemom AKPiA, udało się znacząco uprościć codzienną pracę operatorów. Automatyzacja wielu procesów pozwala na szybsze reagowanie na ewentualne awarie i błędy systemowe, co jest kluczowe dla ciągłości i efektywności pracy oczyszczalni.

Specjalistyczny program wizualizujący pracę całej oczyszczalni jest nieocenionym narzędziem, które dostarcza operatorom natychmiastowych informacji o stanie pracy lub awarii urządzeń. Dzięki temu możemy błyskawicznie zidentyfikować i zdiagnozować awarie, takie jak uszkodzenie pompy czy mieszadła, a także monitorować kluczowe parametry, jak poziom tlenu. Znajomość tych danych pozwala na natychmiastowe dostosowanie procesów, co bezpośrednio przekłada się na wydajność i niezawodność oczyszczalni. Wdrożenie tych rozwiązań nie tylko podnosi poziom technologiczny zakładu, ale również gwarantuje jego wyższą efektywność operacyjną, co jest naszym priorytetem.

Wojciech Tomaszewski, Kierownik Projektu

 

 

Galeria