Innowacyjny system neutralizacji dla hali sortowni w Tczewie

Pierwszy taki system w Polsce

System wentylacji, odpylania i dezodoryzacji realizowany dla Hali Sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie  (ZUOS Tczew) jest pierwszym takim systemem w Polsce, a nawet prawdopodobnie w Europie.

Wszystko zaczęło się od wielomiesięcznych badań prowadzonych wspólnie z Wydziałem Toksykologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Analizy składu powietrza odbywały się w Hali Sortowni jak również na jej dachu, w specjalnie skonstruowanym do tych celów modelu badawczym.

Badania te, oprócz dokładnego określenia związków chemicznych zawartych w powietrzu, miały za zadanie pozwolić na dobranie najskuteczniejszej mieszaniny węgla aktywnego jaka zostanie użyta do fazy dezodoryzacji.

Podpisanie umowy o Partnerstwie Innowacyjnym z ZUOS Tczew nastąpiło 7 kwietnia 2017 roku.

Montaż i badania

Wtedy właśnie rozpoczęła się druga faza projektu czyli montaż urządzeń. Koncepcja została przygotowana przez dr inż. Andrzeja Staniszewskiego. Zakładała montaż 3 niezależnych systemów, z których każdy składał się z systemu wentylacji, odpylania i dezodoryzacji.

Montaż zakończył się odbiorami oraz rozruchem urządzeń, który nastąpił 19 lipca. W tym samym dniu wykonano również badania tzw. zerowe wspólnie z GUMed. Cały projekt wszedł w ostatnią fazę, która skupi się na badaniach pozwalających na ostateczne dopasowanie mieszanki węgla aktywnego.

Ecol-Unicon, jako Generalny Wykonawca Inwestycji, do współpracy zaangażował partnerów: firmę SCROL, która realizowała montaż urządzeń oraz spółkę BIOPRO odpowiadającą  za realizację badań.

 

Ebook - neutralizacja odorów

 

Opis techniczny inwestycji

System składa się z trzech niezależnych układów oraz z kilku etapów badań i testów umożliwiających indywidualne dostosowanie systemu w zależności od warunków i potrzeb ZUOS. Zwieńczeniem badań po około12 miesiącach będzie instrukcja umożliwiająca użytkownikowi poznanie składu chemicznego powietrza w hali oraz zarządzenie złożem

 

Rozwiązania technologiczne w ZUOS wchodzące w skład systemu wentylacyjno-odpylająco-dezodoryującego:

  1. Modernizacja wentylacji, realizowana przez wykonanie trzech niezależnych systemów, w tym nowy układ kanałów zapewniających jednocześnie skuteczny odbiór i usuwanie pyłów oraz wybranych substancji odorotwórczych, łączna długość kanałów wynosi ponad 160m.
  2. Urządzenia odpylające – wykonanie 3 niezależnych systemów zapewniających efektywność do 60 000 m3/h.
  3. Neutralizacja odorów i wybranych substancji toksycznych – wykonanie trzech niezależnych urządzeń zapewniających usuwanie odorów i substancji toksycznych. Zanieczyszczone powietrze z hali po wcześniejszym odpylaniu kierowane jest do złoża, gdzie jest oczyszczane podczas przechodzenia przez materiał neutralizujący odory i substancje toksyczne. Przepływ odpylonego powietrza jest realizowany przez dmuchawy zamontowane w ciągu technologicznym wentylacja-odpylanie-dezodoryzacja. Neutralizatory są wypełnione dwoma rodzajami złoża w sumarycznej ilości 36m3