Tłocznia ścieków ESS z układem 3-pompowym w Płocku

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: Płock

Zamawiający: „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

Data Realizacji: 2022

 

Opis realizacji 

 

W Płocku zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie pompowni suchej z separacją części stałej.

Układ trzypompowy o wydajności nominalnej 300 m3/godzinę, wysokość podnoszenia 50 m, w całym układzie działa ok. 5 barów ciśnienia.

 

Zalet tego rozwiązania jest wiele.

  • Dzięki zastosowaniu separatora części stałych nie mamy kontaktu pompy z zanieczyszczeniami.
  • Eksploatator, tutaj Wodociągi Płockie, może serwisować jedno z obiegów napływowo-tłocznych podczas pracy urządzenia, ma szybki i łatwy dostęp serwisowy do wszystkich części technologicznych układu, co zapewnia komfort i czystość eksploatacji i serwisowania. 
  • Dzięki separacji części stałych przed pompami redukujemy ilości potencjalnych awarii pomp co wiąże się z obniżeniem kosztów eksploatacyjnych. Zaproponowaliśmy hermetyczny zbiornik retencyjny z systemem antyodorowym, którego instalacja możliwa w miejscach o ciasnej zabudowie, tak jak w tym przykładzie na osiedlu domków jednorodzinnych w Płocku.

    Inwestycja o wartości 3.2 mln zł, dofinansowana ze środków unijnych z Funduszu Spójności (ponad 2 mln zł). „Jest to bardzo ważna inwestycja dla naszego miasta, ponieważ zapewni bezpieczeństwo odbioru ścieków dla mieszkańców oraz zmniejszy znacznie uciążliwości odorowe” powiedział Marcin Chyczewski, Dyrektor ds. technicznych, Wodociągi Płockie.

    Więcej o tłoczniach ścieków na stronie internetowej Ecol-Unicon.

 

Zachęcamy do obejrzenia video z realizacji: https://www.youtube.com/watch?v=RiTls0gBKgs&t=1s